Kisah Lengkap Ashabul Kahfi Bagian II

//

Kisah Lengkap Ashabul Kahfi Bagian Ke II,

Pada artikel sebelumnya telah di ceritakan sekilas mengenai sebab bersembunyinya sekelompok pemuda yang lari dari kejaran kaum kafir.

Pada pembahasan berikutnya, kita akan membahasa ayat 12 ,13 sampai dengan  15 dari surat al kahfi.

Kisah ashabul kahfi bukanlah sebuah dongeng belaka melainkan, memberikan pelajaran pada umat setelahnya untuk beriman kepada Allah.

Berkut pembahasan lengkapnya.

a.      Kisah Lengkap Ashabul Kahfi, Di Bangunkan Dari Tidur

Kisah lengkap ashabul kahfi yang berikutnya adalah di bangunkan dari tidur yang panjang.

Dengan kuasa Allah, mereka di tidurkan agar tetap aman dan terlindungi dari kejaran raja yang kejam.

Allah juga telah menunjukkan kuasanya  dalam QS Al Kahfi ayat 12

Allah Ta’ala berfirman,

“Kemudian Kami bangunkan mereka, agar Kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lama mereka tinggal (dalam gua itu).”

 (QS. Al-Kahfi: 12)

Dari ayat di atas, menunjukkan kuasa Allah mereka telah di bangunkan dari tidur yang lama

Allah membangkitkan mereka seperti orang mati yang bangkit dari kubur mereka.

Tujuannya adalah agar di ketahui oleh dua golongan yang saling berselisih pendapat mengenai berapa lama mereka tertidur

Dengan penghitungan sangat teliti, dan detail Allah tetap menjaga mereka.

Tanpa Air, Makan maupun sumber makanan sebagai asupan mereka.

Dan begitulah petunjuk Allah sebagai bentuk keasaan Allah atas umat sesudahnya agar mereka beriman.

Gua-Ashabul-Kahfi

b.     Awal Mula Kisah Ashabul Kahfi

Kisah Lengkap Ashabul Kahfi Yang Berikutnya  di jelaskan adalam QS. Al Kahfi ayat 13.

Pada ayat inilah awal mulai kisah mengenai pemuda ashabul kahfi  

Allah berfirman,

Allah Ta’ala berfirman,

“Kami kisahkan kepadamu (Muhammad) cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, dan Kami tambah pula untuk mereka petunjuk.” (QS. Al-Kahfi: 13)

Maksus ayat di atas adalah mereka adalah pemuda yang taat dan beriman kepada Allah.

Dan dengan petunjuk dari Allah, mereka di kuatkan atas keteguhannya beriman kepada Allah.

c.     Hati Mereka Dikuatkan

Kisah lengkap ashabul kahfi berikutnya ialah saat adalah saat Allah menguatkan keteguhan hati para pemuda ketika menghadapi

ancaman dari Raja yang kejam.

Allah Ta’ala

“Dan Kami meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri, lalu mereka pun berkata, “Rabb kami adalah Rabb seluruh langit dan bumi; kami sekali-kali tidak menyeru Rabb selain Dia, sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran“.”

(QS. Al-Kahfi: 14)

DAri ayat di atas, menerangkan Allah menguatkan mereka dengan keteguhan hati serta kesabaran.

Mereka di hadapkan pada Raja yang kejam namun mereka tetap teguh dengan pendiriannya beriman kepada Allah

d.     Membantah Atas Kesyirikan Pada Saat Itu

Pemuda Ashabul Kahfi , menginkari tuhan tuhan yang mereka sembah, bahwa kebenaran itu hanyalah kepada Allah

Orang orang syirik tidak mampu menunjukkan kekuasaan Tuhan yang mereka sembah.

Atas ketidak mampuannya inilah jelas jelas mereka melakukan perbuatan ingkar dan kedzaliman yang besar

Allah Ta’ala berfirman,

“Kaum kami ini telah menjadikan selain Dia sebagai tuhan-tuhan (untuk disembah). Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang terang (tentang kepercayaan mereka)? Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah?”

(QS. Al-Kahfi: 15)

Baca Juga : Kisah Ashabul Kahfi Bagian I

e.      Kesimpulan

Dari Ayat QS. Al Kahfi di atas dapat kita ketahui, bahwa keteguhan hati di perlukaan saat menegakkan kebenaran.

Ketika suatu kedzaliman sudah menjadi system yang kuat, terlebih di pegang para penguasa pada saat itu.

Mereka tetap yakin dengan kekuasaan Allah yang maha kuat akan melindungi mereka dalam keadaan apapun.

Ikuti Media Sosial Kami

@rumahtahfidzmagelang

Leave a Comment